• Akce

Hlavní aktivity SUSCHEM CZ 01-06/2022

Platforma pokračovala v plnění projektu SusChem IV s tím, že zahájila práce na aktualizaci Strategické výzkumné agendy (SVA) a Cestovní mapy rozvoje chemického průmyslu ČR (CM).

Předseda platformy L. Novák se zúčastnil úvodního jednání Národní rady pro vodík (MPO), kam byla platforma přizvána.

V Třinci se uskutečnilo první fyzické setkání k zahájení projektu CirkArena, na kterém se SUSCHEM CZ podílí.

Platforma se formou Letter of Intent (LoI) zapojila do třech projektů národních center kompetence – NCK CDV, NCK ČVUT a NCK TC AV ČR (TAČR)

Na jednáních v Chodově a Karlových Varech byl stanoven harmonogram přípravy Foresightové studie pro rozvoj chemického průmyslu pro Karlovarský kraj.

Pokračuje mezinárodní projekt EU SUSCHEM pod názvem IRISS se zaměřením na SSbD, kde se platforma podílí na WP5 a WP6.

26.4.2022 se uskutečnil mezinárodní kongres ICCT2022, kde SUSCHEM CZ měl svou sekci. 40 účastníků – zaměření na Strategii udržitelnosti chemických látek (CSS) i za účasti europoslance Ondřeje Knotka, zástupců společnosti BASF, MŽP, MPO, SCHP ČR

Probíhaly pravidelné konzultace s administrátorem projektu API a pravidelná jednání řídícího výboru zaměřené především na novou evropskou politiku EU GREEN DEAL (EGD). Průběžně byly sledovány a projednávány s tuzemskými i zahraničními partnery možnosti iniciování projektů

Platforma SUSCHEM CZ působí v expertních týmech (Národní rada pro vodík, Endokrinní disruptory, Chemická recyklace, NESPOR, Titanová běloba, CSS).

Platforma se podílela na vypracování dopadové studie k FitFor55 společností Delloitte.

Platforma spolu se SCHP ČR připravuje vystoupení na mezinárodní konferenci DECARB (listopad 2022)


V červnu se uskutečnila se Valná hromada platformy, volební, která zvolila Řídící a Kontrolní výbor. Řídící výbor poté zvolil na další volební období předsedu (L. Novák) a místopředsedu (M. Šilhan) a Kontrolní výbor předsedu (I. Souček), podrobnosti na webu platformy – www.suschem.cz.
Pokračují práce na aktualizaci SVA. Proběhlo první jednání k projektu IRISS, kde se platforma podílí na WP 5 a WP 6 (diseminace výsledků).
Byl ustanoven pracovní tým pro práce na studii pro Karlovarský kraj.

 

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95