• Akce
  • Konference Cirkulární ekonomika a recyklace plastů

Konference Cirkulární ekonomika a recyklace plastů

Konference České technologické platformy Plasty, organizovaná společně s ČTP SusChem a ČTP Biopaliva, s názvem Cirkulární ekonomika a recyklace plastů se konala 9. 12. 2021 v Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Náměstí G. Karse 7/2, Kralupy nad Vltavou a telekonferenčně. 

Prezentace jsou ke stažení všechny jako zip soubor nebo jednotlivě níže v bodech programu.

Program

1.    Zelená dohoda a plasty. Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA (ČTP Plasty).

2.    Recyklace plastů v Srbsku. Ing. Ivan Souček, Ph.D. (SCHP ČR).

3.    Problematika sběru a třídění plastů. Ing. David Lukáč (EKOKOM).

4.    Aktuální problematika recyklace plastů. Ing. Jana Marelová, Ph.D. (Synthos).

5.    Vybrané aspekty recyklace polymerních materiálů ve vztahu k požadavkům cirkulární ekonomiky. Ing. Jiří Samsonek, Ph.D. (ITC Zlín).

6.    LCA analýza recyklace plastů. Ing. Luboš Nobilis (ECOTREND).

7.    Problematika CO2. Ing. Leoš Gál (ČTP Bio).

8.    Cestovní mapa průmyslové modernizace v chemickém průmyslu ČR. Ing. Ladislav Novák, Ph.D. (SusChem CZ).

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95