• Akce
  • Hlavní aktivity SUSCHEM CZ 7-12/2022

Hlavní aktivity SUSCHEM CZ 7-12/2022

prosinec
Proběhla závěrečná konference projektu Suschem IV

listopad
Projekt SusChem V (podpora technologických platforem v rámci OPPIK) bude ukončen v prosinci 2022. Proběhlo jednání na MPO (za spoluúčasti API) k další výzvě na podporu platforem (1. čtvrtletí roku 2023). Platformy byly přizvány k připomínkování podmínek výzvy.
Provádějí se poslední úpravy Cestovní mapy.
23. a 24.11. se uskutečnilo fyzicky jednání účastníků projektu IRISS (zaměření na SSbD) ve Stockholmu za účasti Ladislava Nováka. Dále pokračuje projekt CirkArena (cirkulární ekonomika – Moravskoslezský kraj)
Byla podepsána smlouva na studii rozvoje chemického průmyslu pro KV kraj. Dále pokračuje jednání o další možné studii pro KV kraj (výhledy keramického, sklářského průmyslu).
Ladislav Novák se zúčastnil konference DECARB organizované SCHP ČR a Ocelářskou unií.
Ladislav Novák se zúčastnil semináře k chemické recyklaci v PSP ČR.
SUSCHEM CZ byl také přítomen na druhém jednání Národní rady pro vodík (MPO).

říjen
Projekt SusChem V (podpora technologických platforem v rámci OPPIK) bude ukončen v prosinci 2022. Další výzva na podporu platforem bude vypsána v 1. čtvrtletí roku 2023.
Aktualizovaná verze SVA byla rozeslána k připomínkování členům. Pokračují práce na úpravě Cestovní mapy.
Platforma se pravidelně zúčastňuje jednání týmů WP5 a WP6 mezinárodního projektu IRISS (zaměření na SSbD) a projektu CirkArena (cirkulární ekonomika – Moravskoslezský kraj)
Ve stadiu podpisu je smlouva na studii rozvoje chemického průmyslu pro KV kraj. Dále pokračuje jednání o další možné studii pro KV kraj (výhledy keramického, sklářského průmyslu).
Ladislav Novák se zúčastnil semináře MPO k výsledkům dopadové studie na balíček FF55 (Deloitte). Martin Šilhan pak konference MPO k vodíkovým aktivitám v jaderné energetice.
SUSCHEM CZ se spolupodílel na konferenci organizované Českou technologickou platformou pro plasty.

červenec, srpen, září
Probíhá aktualizace SVA a příprava další aktualizace Cestovní mapy.
Platforma připomínkovala studii společnosti Delloitte k dopadům balíčku FitFor55.
Proběhlo další jednání k projektu IRISS, kde se platforma podílí na WP 5 a WP 6 (diseminace výsledků).
Bylo dokončeno zadání pro studii pro KV kraj.
V Mnichově se uskutečnilo jednání s BayFor (Bavorská agentura pro rozvoj), která představila projekt „H2-Valley“.
Po jednání s MPO a API bylo potvrzeno, že další výzva na podporu technologických platforem bude vydána v lednu 2023.

 

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95