• Akce
  • SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – listopad 2022

SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – listopad 2022

 

Projekt SusChem V (podpora technologických platforem v rámci OPPIK) bude ukončen v prosinci 2022. Proběhlo jednání na MPO (za spoluúčasti API) k další výzvě na podporu platforem (1. čtvrtletí roku 2023). Platformy byly přizvány k připomínkování podmínek výzvy.

Provádějí se poslední úpravy Cestovní mapy.

23. a 24.11. se uskutečnilo fyzicky jednání účastníků projektu IRISS (zaměření na SSbD) ve Stockholmu za účasti Ladislava Nováka. Dále pokračuje projekt CirkArena (cirkulární ekonomika – Moravskoslezský kraj)

Byla podepsána smlouva na studii rozvoje chemického průmyslu pro KV kraj. Dále pokračuje jednání o další možné studii pro KV kraj (výhledy keramického, sklářského průmyslu).

Ladislav Novák se zúčastnil konference DECARB organizované SCHP ČR a Ocelářskou unií.

Ladislav Novák se zúčastnil semináře k chemické recyklaci v PSP ČR.

SUSCHEM CZ byl také přítomen na druhém jednání Národní rady pro vodík (MPO).

Ladislav Novák

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95