Projekt ČTP SusChem

EUOPPIKMPO1200x37795

V období od 10. 9. 2019 – 31. 12. 2022 SUSCHEM CZ realizuje projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018878 „Technologická platforma pro trvale udržitelnou chemii IV“, podporovaný v rámci OP PIK – Spolupráce – Technologické platformy pro období do 31. 12. 2022

V období 4. 5. 2016 – 30. 4. 2019 SUSCHEM CZ úspěšně realizovala projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007182 „SusChem III“, podporovaný v rámci OPPIK, programu Spolupráce – Technologické platformy. Hlavními cíli projektu byly aktualizace SVA a IAP, zpracování technologického foresightu a iniciování a spolupráce při přípravě nejméně 3 společných projektů v oblasti rozvoje a internacionalizace.

V období 1. 7. 2012 – 31. 12. 2014 SUSCHEM CZ úspěšně realizovala projekt 5.1 SPTP02/035 „SusChem II", podporovaný v rámci OPPI, programu Spolupráce – Technologické platformy. Hlavními výstupy projektu byla aktualizace SVA a IAP a iniciování a spolupráce při přípravě řady akcí, publikací a projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

V období 1. 5. 2009 – 29. 2. 2012 SUSCHEM CZ úspěšně realizovala projekt 5.1 SPTP01/005 „SusChem", podporovaný v rámci OPPI, programu Spolupráce – Technologické platformy. Hlavními výstupy projektu bylo zpracování Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP).

 

 

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95