Česká technologická platforma SusChem

Vítáme Vás na stránkách České technologické platformy pro udržitelnou chemii SusChem. Úkolem ČTP SusChem je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje chemie a chemického průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

V rámci řešení projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007182 „SusChem III“ (více o projektu zde), podporovaného v rámci OPPIK byl k 31. 10. 2017 ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR zpracován Technologický foresight chemického průmyslu ČR v kontextu globálního vývoje (zde). Současně byla aktualizována Strategická výzkumná agenda (zde) a Implementační akční plán (zde). Vaše náměty, připomínky a spolupráci uvítáme.

V případě dotazů nebo zájmu o členství v ČTP SusChem nás neváhejte kontaktovat.


Valná hromada, konference ČTP SusChem a workshop Cirkulární ekonomika

Valná hromada, konference k aktualizaci strategických dokumentů a workshop Cirkulární ekonomika...

Více

SusChem Brokerage Event 2018

23. 10. 2018 se konal v Bruselu SusChem Brokerage Event 2018, organizovaný Evropskou...

Více

SusChem Stakeholder event

Ve středu 20. června 2018 se v Bruseku konal každoroční SusChem stakeholder event organizovaný...

Více

Workshop „Pěnový polystyren a cirkulární ekonomika“

Česká technologická platforma PLASTY pořádá workshop „Pěnový polystyren a cirkulární ekonomika“,...

Více

Konference Trendy vývoje a synergie v chemii a energetice

ČTP SusChem ve spolupráci s ČTP PLASTY, ČTP pro udržitelnou energetiku, Českou vodíkovou...

Více

Projekt Innochem

K 31. 8. 2017 byla úspěšně dokončena realizace mezinárodního projektu Innochem, zaměřeného...

Více

SusChem 2017 Brokerage event a NTPs meeting

18. 10. 2017 se konal za účasti zástupce ČTP SusChem v Bruselu SusChem 2017 Brokerage event,...

Více

Valná hromada a konference ČTP SusChem

V úterý 10. října 2017 od 9.30 hodin se konala ve firmě RADKA spol. s r.o. Pardubice na adrese...

Více

Pracovní setkání k aktualizaci strategických dokumentů

Pracovní setkání k aktualizaci strategických dokumentů ČTP SusChem se konalo v úterý 19. 9....

Více

Copyright © 2009–2019, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95