Česká technologická platforma SusChem

Vítáme Vás na stránkách České technologické platformy pro udržitelnou chemii SusChem. Úkolem ČTP SusChem je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje chemie a chemického průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

V rámci řešení projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007182 „SusChem III“ (více o projektu zde), podporovaného v rámci OPPIK byl k 30. 4. 2019 ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR zpracován a aktualizován Technologický foresight chemického průmyslu ČR v kontextu globálního vývoje (zde). Současně byla aktualizována Strategická výzkumná agenda (zde) a Implementační akční plán (zde). Vaše náměty, připomínky a spolupráci uvítáme.

V případě dotazů nebo zájmu o členství v ČTP SusChem nás neváhejte kontaktovat.


Valná hromada a workshop ČTP SusChem

Valná hromada ČTP SusChem, jednání řídicího výboru a workshop k projektu SusChem IV se...

Více

SusChem Stakeholder event 2019

Ve středu 27. listopadu 2019 se bude za účasti zástupce ČTP SusChem v Bruselu konat každoroční...

Více

Projekt SusChem IV

Projekt SusChem IV, navazující na projekt SusChem III, byl byl přihlášen k podpoře ve...

Více

Ukončení projektu SusChem III

K 30. 4. 2019 byl úspěšně ukončen projekt SusChem III, podporovaný v rámci programu OP...

Více

Závěrečná konference projektu SusChem III

23. 4. 2019 se v sídle platformy uskutečnila Závěrečná konference projektu SusChem III s prezentací...

Více

Cirkulární ekonomika a chemická recyklace

ČTP SusChem, SCHP ČR a ČTP Plasty spolupracovaly s organizátory 7. ročníku mezinárodní konference...

Více

Mezinárodní konference Plasty a cirkulární ekonomika

ČTP SusChem společně s PlasticsEurope, Svazem chemického průmyslu ČR a ČTPPlasty uspořádala...

Více

Valná hromada, konference ČTP SusChem a workshop Cirkulární ekonomika

Valná hromada, konference k aktualizaci strategických dokumentů a workshop Cirkulární ekonomika...

Více

SusChem Brokerage Event 2018

23. 10. 2018 se konal v Bruselu SusChem Brokerage Event 2018, organizovaný Evropskou...

Více

SusChem Stakeholder event

Ve středu 20. června 2018 se v Bruselu konal každoroční SusChem stakeholder event organizovaný...

Více

Workshop „Pěnový polystyren a cirkulární ekonomika“

Česká technologická platforma PLASTY pořádá workshop „Pěnový polystyren a cirkulární ekonomika“,...

Více

Konference Trendy vývoje a synergie v chemii a energetice

ČTP SusChem ve spolupráci s ČTP PLASTY, ČTP pro udržitelnou energetiku, Českou vodíkovou...

Více

Copyright © 2009–2020, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95