SUSCHEM CZ je účastníkem projektu IRSS, zaměřeného na problematiku Safe and sustainable by Design (SSBD).
www stránky projektu jsou https://www.iriss-ssbd.eu/

 

Další články...

  • 1
  • 2

SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – listopad 2022

  Projekt SusChem V (podpora technologických platforem v rámci OPPIK) bude ukončen v...

Více

Aktualizovaná Cestovní mapa

Cestovní mapa průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologiív chemickém průmyslu...

Více

SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – říjen 2022

  Projekt SusChem V (podpora technologických platforem v rámci OPPIK) bude ukončen v...

Více

Strategická výzkumná agenda

Aktualizovaná Strategická výzkumná agenda (10/2022) je k dispozici. 

Více

SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – červenec a srpen 2022

  Probíhá aktualizace SVA a příprava další aktualizace Cestovní mapy. Platforma připomínkovala...

Více

Hlavní aktivity SUSCHEM CZ 01-06/2022

Platforma pokračovala v plnění projektu SusChem IV s tím, že zahájila práce na aktualizaci...

Více

Projekt IRISS začíná

SUSCHEM CZ je účastníkem projektu IRISS,  podpořeného v programu HORIZON EUROPE (grantová...

Více

SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – červen 2022

Uskutečnila se Valná hromada platformy, volební, která zvolila Řídící a Kontrolní výbor. Řídící...

Více

SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – květen 2022

  Při plnění projektu SusChem IV pokračuje práce na aktualizaci Strategické výzkumné...

Více

ICCT 2022 - sekce Cestovní mapa vývoje chemického průmyslu v ČR ve světle evropské politiky Green Deal

Příspěvky z Mezinárodní chemicko-technologická konference ICCT 2022, sekce Cestovní...

Více

Konference Cirkulární ekonomika a recyklace plastů

Konference České technologické platformy Plasty, organizovaná společně s ČTP SusChem a ČTP...

Více

Konference Strategie chemických látek a European Green Deal

Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (SUSCHEM CZ) a poslanec Evropského parlamentu...

Více

Copyright © 2009–2022, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95