Odchod Dr. Ladislava Nováka

V úterý 4. 4. 2023 nás náhle opustil dlouholetý předseda a zakladatel SUSCHEM CZ p. Ladislav Novák. 
Je to obrovská rána nejen pro SUSCHEM CZ, ale i pro český chemický průmysl, jehož neúnavným 
obráncem Láďa vždy byl. Requiescat in pace
 
Činnost SUSCHEM CZ i tak běží, prosím obracejte se primárně na Martina Šilhana

Ukončení projektu SusChem II

K 31. 12. 2014 byly splněny cíle a byl ukončen projekt 5.1 SPTP02/035 SusChem II podporovaný v rámci OPPI - Spolupráce - Technologické platformy II.

Pracovní setkání k přípravě společných projektů

5. 11. a 4. 12. 2014 se konala pracovní setkání k přípravě společných projektů, aktualizaci strategických dokumentů a formulování strategie udržitelnosti TP pro období 2015 – 2020.

Místo: Administrativní budova firmy RADKA spol. s r.o. Pardubice, Na Lužci 706, 53341 Lázně Bohdaneč

Hlavníbody programu byly:
Informace o přípravě společných projektů a diskuse ke konkrétním možnostem a tématům spolupráce na projektech výzkumu, vývoje a inovací
Workshop k aktualizaci strategických dokumentů a formulování strategie udržitelnosti TP pro období 2015 – 2017:
- Strategická výzkumná agenda
- Implementační akční plán
- Priority témat pro podporu výzkumu, vývoje a inovací a rozvoje chemického průmyslu v České republice
- Strategie udržitelnosti TP pro období 2015 – 2017
Návrh dalšího postupu, závěr

Valná hromada a konference 2014

Ve středu 27. 8. 2014 od 14.00 hodin v sídle ČTP SusChem, Rubeška 393/7, Praha 9, se konala valná hromada a konference k Implementačnímu akčnímu plánu ČTP SusChem.

Hlavní body programu:

1) Zpráva o činnosti a hospodaření ČTP SusChem (průběh a plnění závazných ukazatelů projektu 5.1 SPTP02/035, příprava společných projektů), diskuse
2) Volba řídicího a kontrolního výboru ČTP SusChem
3) Aktualizace priorit Implementačního akčního plánu s ohledem na Národní priority a priority ETP SusChem, spolupráce s TAČR
4) Plán další činnosti ČTP SusChem

Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 5.1 SPTP02/035

ČTP SusChem obdržela 27. 5. 2013 od Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 5.1 SPTP02/035; podpora činnosti ČTP SusChem v rámci OPPI - Spolupráce - Technologické platformy II je plánována do konce roku 2014 v režimu de minimis.

  • 1
  • 2

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95