Organizační struktura SUSCHEM CZ

Statutárním orgánem SUSCHEM CZ je Řídicí výbor.

Ing. Ladislav Novák, Ph.D. (Tradecontrol s r.o.) – předseda
Ing. Martin Šilhan, PhD., MBA (Centrum výzkumu Řež s.r.o.) - místopředseda
Ing. Antonín Mlčoch, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Ing. Milan Petrák (VŠCHT – Technopark Kralupy)
Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA (Svaz chemického průmyslu ČR)
Ing. Jakub Šiška, Ph.D. (Synthomer a.s.)
Ing. Vladimír Špaček, CSc. (SYNPO, a.s.)

Kontrolním a revizním orgánem SUSCHEM CZ je Kontrolní komise.

Ing. Ivan Souček, Ph.D. (Svaz chemického průmyslu ČR) - předseda
Ing. Kateřina Pexidrová (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.)
Ing. Martin Veverka (RADKA spol s.r.o.)

 

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95