Organizační struktura SUSCHEM CZ

Statutárním orgánem SUSCHEM CZ je Řídicí výbor.

Ing. Ladislav Novák (BASF spol. s r.o.) – předseda
Ing. Antonín Mlčoch, CSc. (UP Olomouc)
Ing. Milan Petrák (VŠCHT – Technopark Kralupy)
Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA (SCHP ČR)
Ing. Martin Šilhan, PhD., MBA (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)
Ing. Jakub Šiška, Ph.D. (Synthomer a.s.)
Ing. Vladimír Špaček, CSc. (SYNPO, a.s.)

Kontrolním a revizním orgánem SUSCHEM CZ je Kontrolní komise.

Ing. Kateřina Pexidrová (MPO)
Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (ÚCHP AV ČR Praha)
Ing. Ivan Souček, Ph.D. (SCHP ČR) - předseda

 

Copyright © 2009–2021, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95