• Akce
  • Aktuálně ze SUSCHEM CZ - září 2021

Aktuálně ze SUSCHEM CZ - září 2021

Platforma pokračovala v plnění projektu SusChem IV, dokončila další etapu a podala žádost o platbu. Pokračovalo jednání se SUAS Group o jejich možném vstupu do platformy. Proběhlo jednání s MPO o zadání studie dopadů k FitFor55. Zástupci platformy vystoupili s prezentacemi na Mezinárodní konferenci zpracovatelů plastů, 15.9.2021 v Jihlavě (Ladislav Novák) na konferenci ResponsibleCare, 16.9.2021 v Přerově (Antonín Mlčoch) k agendě Green Deal, resp. Cestovní mapy rozvoje chemického průmyslu do 2050 a na setkání Division of Green and Sustainable Chemistry EUChemS (Martin Šilhan). SUSCHEM CZ se stala účastníkem evropského konsorcia, které podalo návrh projektu IRISS v rámci Horizon Europe k tématu SSbD.

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95