Česká technologická platforma SUSCHEM CZ

Vítáme Vás na stránkách České technologické platformy pro udržitelnou chemii SUSCHEM CZ. Úkolem SUSCHEM CZ je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje chemie a chemického průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

V rámci řešení projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018878 „SusChem IV“ (více o projektu zde), podporovaného v rámci OP PIK byl k 30. 6. 2020 aktualizován Implementační akční plán

V rámci řešení projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007182 „SusChem III“ (více o projektu zde), podporovaného v rámci OP PIK byl k 30. 4. 2019 ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR zpracován a aktualizován Technologický foresight chemického průmyslu ČR v kontextu globálního vývoje (zde). Současně byla aktualizována Strategická výzkumná agenda (zde) a Implementační akční plán (zde). Vaše náměty, připomínky a spolupráci uvítáme.

V případě dotazů nebo zájmu o členství v SUSCHEM CZ nás neváhejte kontaktovat.


Závěrečná konference projektu SusChem IV

Závěrečná konference projektu SusChem IV se konala 13.12.2022 v Praze. 9.30 – 10.00 Registrace...

Více

Setkání NTP pro udržitelnou chemii

Setkání Nárdních technologických platforme pro udržitelnou chemii se koná 16. prosince 14-15. 

Více

SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – listopad 2022

  Projekt SusChem V (podpora technologických platforem v rámci OPPIK) bude ukončen v...

Více

Aktualizovaná Cestovní mapa

Cestovní mapa průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologiív chemickém průmyslu...

Více

SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – říjen 2022

  Projekt SusChem V (podpora technologických platforem v rámci OPPIK) bude ukončen v...

Více

Strategická výzkumná agenda

Aktualizovaná Strategická výzkumná agenda (10/2022) je k dispozici. 

Více

SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – červenec a srpen 2022

  Probíhá aktualizace SVA a příprava další aktualizace Cestovní mapy. Platforma připomínkovala...

Více

Hlavní aktivity SUSCHEM CZ 01-06/2022

Platforma pokračovala v plnění projektu SusChem IV s tím, že zahájila práce na aktualizaci...

Více

Projekt IRISS začíná

SUSCHEM CZ je účastníkem projektu IRISS,  podpořeného v programu HORIZON EUROPE (grantová...

Více

SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – červen 2022

Uskutečnila se Valná hromada platformy, volební, která zvolila Řídící a Kontrolní výbor. Řídící...

Více

SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – květen 2022

  Při plnění projektu SusChem IV pokračuje práce na aktualizaci Strategické výzkumné...

Více

ICCT 2022 - sekce Cestovní mapa vývoje chemického průmyslu v ČR ve světle evropské politiky Green Deal

Příspěvky z Mezinárodní chemicko-technologická konference ICCT 2022, sekce Cestovní...

Více

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95