• Akce
  • Hlavní aktivity SUSCHEM CZ 1-4/2023

Hlavní aktivity SUSCHEM CZ 1-4/2023

duben
Byla odeslána poslední žádost o platbu v projektu SusChem IV. 
Byla odeslána projektová žádost projektu SusChem V (MPO, OP TAK)
Byla dokončena studie rozvoje chemického průmyslu v Karlovarském kraji 
Pokračuje řešení projektu IRISS. 
Martin Šilhan se zúčastnil konference ICCT 2023, kde prezentoval Strategickou výzkumnou agendu SUSCHEM CZ. 
 
březen

Stále se připravuje se ŽOPL za poslední etapu projektu SusChem IV.
V závěrečné fázi je příprava žádosti výzvy MPO v rámci OPTAK – SusChem V.
Byla předána konečná verze studie rozvoje chemického průmyslu v KV kraji a byla odprezentována na jednání Inovační platformy Karlovarského kraje.Platforma pokračuje v projektu IRISS a v projektu CirkArena a byla vyzvána k účasti na mezinárodním projektu TOXBOX.
L. Novák se zúčastnil akce „BASF Business Lunch“ v Praze zaměřené na Zelenou dohodu (Green Deal) pro Evropu.

leden a únor
Připravuje se ŽOPL za poslední etapu projektu SusChem IV.
V závěrečné fázi je příprava žádosti výzvy MPO v rámci OPTAK – SusChem V.
Byla předána pracovní verze studie rozvoje chemického průmyslu v KV kraji.
Platforma pokračuje v projektu IRISS a v projektu CirkArena.
L. Novák se zúčastnil jednání národních technologických platforem SUSCHEM NTPs v Bruselu, které bylo zaměřeno na „Transition Pathway for the Chemical Industry“ a plnění projektu IRISS.

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95