• Akce
  • Valná hromada a konference 2014

Valná hromada a konference 2014

Ve středu 27. 8. 2014 od 14.00 hodin v sídle ČTP SusChem, Rubeška 393/7, Praha 9, se konala valná hromada a konference k Implementačnímu akčnímu plánu ČTP SusChem.

Hlavní body programu:

1) Zpráva o činnosti a hospodaření ČTP SusChem (průběh a plnění závazných ukazatelů projektu 5.1 SPTP02/035, příprava společných projektů), diskuse
2) Volba řídicího a kontrolního výboru ČTP SusChem
3) Aktualizace priorit Implementačního akčního plánu s ohledem na Národní priority a priority ETP SusChem, spolupráce s TAČR
4) Plán další činnosti ČTP SusChem

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95