Aktualizace IAP

V rámci řešní projektu SusChem IV, financovaného z OP PIK v rámci programu Spolupráce - Technologické platformy, byl v červnu 2020 aktualizován Implementační akční plán (zde).

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95