• Akce
  • Ukončení projektu SusChem III

Ukončení projektu SusChem III

K 30. 4. 2019 byl úspěšně ukončen projekt SusChem III, podporovaný v rámci programu OP PIK – Spolupráce – Technologické platformy I. Mezi jeho hlavní výstupy patří zpracování a aktualizace základních strategických dokumentů SUSCHEM CZ a to Technologického foresightu, Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu. Tyto dokumenty byly využity jako výchozí materiály pro přípravu podkladů nutných pro zařazení Průmyslové chemie mezi Národní inovační platformy a do Národní RIS3 strategie.

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95