• Akce
  • Projekt Innochem

Projekt Innochem

K 31. 8. 2017 byla úspěšně dokončena realizace mezinárodního projektu Innochem, zaměřeného na přípravu lidských zdrojů pro inovativní chemický průmysl, dotovaného v rámci programu ERASMUS+.
Účastníci projektu byli Zväz Chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (ZCHFP SR), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), Hellenic Association Chemical Industries(HACI), Conseil Européen de l´Industrie Chimique (cefic), Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (SUSCHEM CZ), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a National Technical University of Athens (NTUA).
Podrobnější informace o projektu a jeho výstupy naleznete na webové stránce http://www.zchfp.sk/?vyber=39 (v anglické verzi http://www.zchfp.sk/index_en.php?vyber=39). Prezentace ze závěrečné konference projektu 6. - 7. 4. 2017 CONFERENCE INNOCHEM Project, Bratislava jsou dostupné na http://www.zchfp.sk/index.php?vyber=21#k27.

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95