• Akce
  • Valná hromada a konference ČTP SusChem

Valná hromada a konference ČTP SusChem

V úterý 10. října 2017 od 9.30 hodin se konala ve firmě RADKA spol. s r.o. Pardubice na adrese Na Lužci 706, 53341 Lázně Bohdaneč valná hromada a konference ČTP SusChem k aktualizované Strategické výzkumné agendě, Implementačnímu akčnímu plánu a k pracovní verzi Technologického foresightu s programem:
Valná hromada:
- Zpráva o činnosti
- Zpráva o hospodaření
- Plnění projektu SusChem III
- Různé
Konference:
- Prezentace aktualizované Strategické výzkumné agendy
- Prezentace k aktualizaci Implementačního akčního plánu
- Prezentace pracovní verze Technologického foresightu
- Diskuse
- Další postup prací na strategických dokumentech ČTP SusChem

Copyright © 2009–2019, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95