Projekt ČTP SusChem

Základní idea jak ČTP, tak ETP je založena na spolupráci vzdělávacích institutů, průmyslu a dalších relevantních členů. 
Platformy mají má otevřenou a transparentní strukturu, která je flexibilní při adaptaci na změny podle vyžadovaných priorit.

Projekt ČTP SusChem, podporovaný v rámci OP Podnikání a inovace, je zaměřen na tři základní technologická odvětví:

  •  Průmyslová biotechnologie
  •  Materiálová technologie
  •  Reakční a procesní design

a na sekci Horizontálních otázek.

Průmyslová biotechnologie: technologie zabývající se obnovitelnými zdroji (jako je cukr a rostlinný olej), minimalizováním využívání nebezpečných materiálů, snižováním emisí a využitím základních materiálů v širokém spektru produktů.
Sekce Průmyslové Biotechnologie podrobně popisuje přístup, který si klade za cíl vytvořit z evropského průmyslu lídra v biotechnologických procesech a technologiích v různých odvětvích, zahrnujících chemikálie, potraviny a výživu, textil, kůži, krmi pro zvířata, celulózu a papír, energii a zpracování odpadu. Průmyslová biotechnologie hraje významnou roli v růstu udržitelnosti evropského hospodářství.

Materiálová technologie: zaměření na nové materiály a kompozity s jasně definovanými vlastnostmi; jejich design, syntéza, zpracování, a recyklace.
Úsek Materiálové technologie se zaměřuje na materiály budoucího okolí obklopující lidstvo, které budou navrženy pro zlepšení kvality života. Tyto materiály udělají život jednodušším, bezpečnějším, lepším a co je důležitější, lidstvo bude díky ním centrem technologie. Důležitým faktorem bude role nanovědy a souvisejících nanotechnologií, poskytující nezbytnou znalost vedoucí k novým inovativním produktům a metodám procesů. Nanotechnologie je prezentována jako důležitá technologie umožňující rozvoj nových materiálových technologií.

Reakční a procesní design: cílem překlenující technologie je rychlejší, levnější a čistější proces výroby. Skupina Reakčního a Procesního Designu  považuje za nutný vývoj k dosažení udržitelného rozvoje: identifikace, design a vývoj příslušných produktů a procesů, které je budou vyrábět. Tyto základní technologie přispívají k celému životnímu cyklu procesů: od rozvoje produktů přes katalyzátory a procesní rozvoj, vývoj strojů a operací po nakládání s produkty a logistiku. Integrací doplňkových postojů chemických syntéz a procesního designu a inženýrství a poskytováním klíčových příspěvků všem relevantním krokům od reakce k realizovatelnosti výrobních strojů, mohou být aplikovány do všech oblastí chemie a biotechnologie.

Sekce Horizontálních otázek (problémy společné celému chemickému průmyslu) přezkoumává nezbytné politické, sociální a strukturální reformy potřebné  pro požadované evropské oživení k udržení náskoku uvnitř stále více se globalizujícího světa inovace. Pozornost je zaměřena na nalezení lepších řešení pro tyto inovace, a tím poskytnout zlepšenou bezpečnost naší společnosti. Nejvyšším cílem je zajistit občanů EU užitek z rozvoje a využití inovací vycházejících ze SusChem SRA. Obzvláště je třeba zajistit, aby SusChem technologie vedly k bohatství a tvorbě pracovních míst uvnitř EU. Přednostní oblasti pro další práci uvniř jednotné arény odpovídají dvěma tématům: oslovení společenských zájmů spojených s novými produkty a procesy; a simulace důkazů inovace. Toto zahrnuje zhodnocení a zlepšení modelů financování pro inovace stejně jako prostředků na rozvoj příslušných dovedností ke zlepšení lidských možností, které budou podporou těchto inovací.

Copyright © 2009–2017, SusChem Česká republika všechna práva vyhrazena.

logo suschem     ERDF 1-weblogo    OPPI 1-99px