Organizační struktura ČTP SusChem

Statutárním orgánem ČTP SusChem je Řídicí výbor.

Ing. Ladislav Novák (předseda)
Ing. Milan Petrák (místopředseda)
Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.
Ing. Antonín Mlčoch, CSc.
Ing. Jan Nájemník
Ing. Vladimír Špaček, CSc.
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.

Kontrolním a revizním orgánem ČTP SusChem je Kontrolní komise.

Ing. Ladislav Balatka
Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.
Ing. Jana Nagyová, PhD.

 

Copyright © 2009–2017, SusChem Česká republika všechna práva vyhrazena.

logo suschem     ERDF 1-weblogo    OPPI 1-99px