Organizační struktura ČTP SusChem

Statutárním orgánem ČTP SusChem je Řídicí výbor.

Ing. Ladislav Novák (BASF spol. s r.o.) – předseda
Ing. Antonín Mlčoch, CSc. (UP Olomouc)
Ing. Milan Petrák (VŠCHT – Technopark Kralupy)
Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA (SCHP ČR)
Ing. Martin Šilhan, PhD., MBA (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)
Ing. Jakub Šiška, Ph.D. (Synthomer a.s.)
Ing. Vladimír Špaček, CSc. (SYNPO, a.s.)

Kontrolním a revizním orgánem ČTP SusChem je Kontrolní komise.

Ing. Kateřina Pexidrová (MPO)
Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (ÚCHP AV ČR Praha)
Ing. Ivan Souček, Ph.D. (SCHP ČR)

 

Copyright © 2009–2020, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95