Organizační struktura ČTP SusChem

Statutárním orgánem ČTP SusChem je Řídicí výbor.

Ing. Ladislav Novák (BASF spol. s r.o.) – předseda
Ing. Antonín Mlčoch, CSc. (UP Olomouc)
Ing. Jakub Šiška, Ph.D. (Synthomer a.s.)
Ing. Milan Petrák (VŠCHT – Technopark Kralupy)
Ing. Bořivoj Prokeš, CSc. (RADKA Pardubice s. s r.o.)
Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA (SCHP ČR)
Ing. Vladimír Špaček, CSc. (SYNPO, a.s.)

Kontrolním a revizním orgánem ČTP SusChem je Kontrolní komise.

Ing. Kateřina Pexidrová (MPO)
Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (ÚCHP AV ČR Praha)
Ing. Ivan Souček, Ph.D. (SCHP ČR)

 

Copyright © 2009–2019, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95