Co jsou platformy?

Co jsou technologické platformy?

Jedná se o sdružení průmyslových podniků, malých a středních podniků, výzkumných a finančních institucí, zástupců Evropské komise, orgánů veřejné správy, uživatelů a spotřebitelů, především však organizací podílejících se na výzkumu, vývoji a inovacích  v daném průmyslovém odvětví.

 

Cílem těchto technologických platforem je příprava vizí a strategických dokumentů rozvoje dané hospodářské oblasti a následné efektivní využívání prostředků ze 7. rámcového programu na podporu evropského výzkumného prostoru (tzv. ERA). Na léta 2007 – 2013 se pro 7. rámcový program předpokládá částka 73 mld. EUR.

 

Aktivity a cíle národních technologických platforem jsou popsány ve společně vytvořeném Memorandu o spolupráci národních technologických platforem (zde).
 

Copyright © 2009–2017, SusChem Česká republika všechna práva vyhrazena.

logo suschem     ERDF 1-weblogo    OPPI 1-99px