• Akce
  • SUSCHEM CZ – aktivity únor 2023

SUSCHEM CZ – aktivity únor 2023

 

Připravuje se ŽOPL za poslední etapu projektu SusChem IV.

V závěrečné fázi je příprava žádosti výzvy MPO v rámci OPTAK – SusChem V.

Byla předána pracovní verze studie rozvoje chemického průmyslu v KV kraji.

Platforma pokračuje v projektu IRISS a v projektu CirkArena.

L. Novák se zúčastnil jednání národních technologických platforem SUSCHEM NTPs v Bruselu, které bylo zaměřeno na „Transition Pathway for the Chemical Industry“ a plnění projektu IRISS.

Ladislav Novák

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95