• Akce
  • SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – říjen 2022

SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – říjen 2022

 

Projekt SusChem V (podpora technologických platforem v rámci OPPIK) bude ukončen v prosinci 2022. Další výzva na podporu platforem bude vypsána v 1. čtvrtletí roku 2023.

Aktualizovaná verze SVA byla rozeslána k připomínkování členům. Pokračují práce na úpravě Cestovní mapy.

Platforma se pravidelně zúčastňuje jednání týmů WP5 a WP6 mezinárodního projektu IRISS (zaměření na SSbD) a projektu CirkArena (cirkulární ekonomika – Moravskoslezský kraj)

Ve stadiu podpisu je smlouva na studii rozvoje chemického průmyslu pro KV kraj. Dále pokračuje jednání o další možné studii pro KV kraj (výhledy keramického, sklářského průmyslu).

Ladislav Novák se zúčastnil semináře MPO k výsledkům dopadové studie na balíček FF55 (Deloitte). Martin Šilhan pak konference MPO k vodíkovým aktivitám v jaderné energetice.

SUSCHEM CZ se spolupodílel na konferenci organizované Českou technologickou platformou pro plasty.

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95