• Akce
  • SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – červen 2022

SUSCHEM CZ - hlavní aktivity – červen 2022

Uskutečnila se Valná hromada platformy, volební, která zvolila Řídící a Kontrolní výbor. Řídící výbor poté zvolil na další volební období předsedu (L. Novák) a místopředsedu (M. Šilhan) a Kontrolní výbor předsedu (I. Souček), podrobnosti na webu platformy – www.suschem.cz.

Pokračují práce na aktualizaci SVA. Proběhlo první jednání k projektu IRISS, kde se platforma podílí na WP 5 a WP 6 (diseminace výsledků).

Byl ustanoven pracovní tým pro práce na studii pro Karlovarský kraj.

Copyright © 2009–2023, SusChem Česká republika - všechna práva vyhrazena.

NTP Logo CZ Quadri     LOGO EU OP PIK 2017    MPO2706x112 95    MPO2706x112 95