• Akce
  • Aktuální informace

Aktuální informace

K 31. 12. 2014 byly splněny cíle a byl ukončen projekt 5.1 SPTP02/035 SusChem II podporovaný v rámci OPPI - Spolupráce - Technologické platformy II.

Copyright © 2009–2017, SusChem Česká republika všechna práva vyhrazena.

logo suschem     ERDF 1-weblogo    OPPI 1-99px