SusChem ČR uvítací článek

  Vítáme Vás na stránkách České technologické platformy pro udržitelnou chemii.

  Aktuální informace:

  K 31. 12. 2014 byly splněny cíle a byl ukončen projekt 5.1 SPTP02/035 SusChem II podporovaný v rámci OPPI - Spolupráce - Technologické platformy II.

   

  5. 11. a 4. 12. 2014 se konala pracovní setkání k přípravě společných projektů, aktualizaci strategických dokumentů a formulování strategie udržitelnosti TP pro období 2015 – 2020.

  Místo: Administrativní budova firmy RADKA spol. s r.o. Pardubice, Na Lužci 706, 53341 Lázně Bohdaneč

  Hlavníbody programu byly:
  Informace o přípravě společných projektů a diskuse ke konkrétním možnostem a tématům spolupráce na projektech výzkumu, vývoje a inovací
  Workshop k aktualizaci strategických dokumentů a formulování strategie udržitelnosti TP pro období 2015 – 2017:
  - Strategická výzkumná agenda
  - Implementační akční plán
  - Priority témat pro podporu výzkumu, vývoje a inovací a rozvoje chemického průmyslu v České republice
  - Strategie udržitelnosti TP pro období 2015 – 2017
  Návrh dalšího postupu, závěr

   

   

   

  Ve středu 27. 8. 2014 od 14.00 hodin v sídle ČTP SusChem, Rubeška 393/7, Praha 9, se konala valná hromada a konference k Implementačnímu akčnímu plánu ČTP SusChem.

  Hlavní body programu:

  1) Zpráva o činnosti a hospodaření ČTP SusChem (průběh a plnění závazných ukazatelů projektu 5.1 SPTP02/035, příprava společných projektů), diskuse
  2) Volba řídicího a kontrolního výboru ČTP SusChem
  3) Aktualizace priorit Implementačního akčního plánu s ohledem na Národní priority a priority ETP SusChem, spolupráce s TAČR
  4) Plán další činnosti ČTP SusChem

   

   

   

   

   

  Prezentace z SusChem 12th Stakeholder and 10th Anniversary Event jsou k dispozici na stránkách ETP SusChem:

  http://sendit.cefic.org/DMZ/DownLoad.aspx?UID=707a2087-4ab1-4d82-9d7c-7a9521b7c3a1.

   

   

   

   

  ČTP SusChem obdržela 27. 5. 2013 od Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 5.1 SPTP02/035; podpora činnosti ČTP SusChem v rámci OPPI - Spolupráce - Technologické platformy II je plánována do konce roku 2014 v režimu de minimis.

   

   Zástupce ČTP SusChem se zúčastnil SusChem Stakeholders Meeting a společného jednání národních evropských platforem pro udržitelnou chemii - NTP SusChem Meeting v Bruselu 14. a 15. 5. 2013.

  Bližší informace naleznete na:

  http://www.suschem.org/event/suschem-2013-stakeholder-event.aspx

   

  Aktualizovaný Implementační akční plán naleznete v oddíle "Ke stažení" (v levém menu).

  Strategickou výzkumnou agendu ČTP SusChem naleznete na těchto webových stránkách v části DOKUMENTY, konkrétně http://suschem.cz/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=6&id=20%3Asvasuschem20100331v3⟨=cs

  Soubory Týkající se IAP ETP SusChem naleznete na webových stránkách

  http://www.suschem.org

   

  Vytisknout

  Copyright © 2009–2016, SusChem Česká republika všechna práva vyhrazena.
  eu